Inlägg publicerade under kategorin Dagens namnsdag

Av Kaela - Torsdag 7 juni 06:33

               !

Idag  är himlen över Norrköping just nu molnig.

Det är + 12 hrader och svag vind.
Det förutspås  dock att solen ska ta äverhanden en bit in på dagen.

Idag - den 7 juni - har vi ett tema för dagen:

*Punkens dag*


 

Idag är det den 7 juni och det betyder att Robert och Robin har namnsdag!

Fratulerar DIG som bär något av de namnen - givetvis min äldste son Robert - 
Stort grattis också till DIG som har födelsedag idag!


*Robert är ett namn med forntyskt ursprung; Hrodebert som är sammansatt av orden hrode, "ära" och bert sombetyder "ljus", "strålande".
Äldsta belägg i Sverige, år 1219. Vilhelm Erövrarens far som var en normandisk hertig vid namn 
Robert, anses ha fört namnet till England.
56 512 män i vårt land bär namnet Robert.
Av dessa använder 27 236 namnet som tilltalsnamn.
23 kvinnor bär också namnet.
62 personer bär namnet som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 46 år.


*Robin är ett engelskt smeknamn för Robert som betyder "den ärorike". Robin betyder också "rödhake" på engelska.
Det har använts som dopnamn i Sverige sedan slutet av 1800-talet.
Namnet används både som mansnamn och som . /22 kvinnonamn.
29 089 mä i vårt land heter Robin/22 768 av dem använder namnet som tilltalsnamn/
Detsamma gör 365 kvinnor. som bä169 kvinnor använder namnet som tilltalsnamn./
76 personer användet namnet som efternamn.
Medel¨ldern på namnbärarna är 23 år

 

Av Kaela - Onsdag 6 juni 11:28

           

Idag är det Nationaldagen - ochg´solen har fattat att den behöver förgylla högtiden - och skiner vackert!
Det är 17 grader varmt och svag vind

 

 

 

 

*Gustav och Gösta har namnsdag idag.

Stort grattis till DIG som bär något av de namnen.
Och till DIG som gar födelsedag idag!

Önskar er en fin firardag!

*Fyra officiella temadagar:

                    *Fruktens dag*(salnar beskrivning)
*Färskpotatisens ag*
**Sillens dag**
*Sveriges nationaldag

 

 

*Gustav (Gustaf), är en talspråksform av det fornsvenska ärenamnet Gustaf som är sammansatt av folknamnet göt och staf betydelsen stöd, ledare. Men även Götstaf som betyder Götarnas stav eller Götarnas stöd. Gustav Vasa skrev själv sitt namn Göstaf.
I vårt land finns 83 363 män som bär namnet Gustav.
Varav 20 6744 använder namnet som tilltalsnamn.
8 kvinnor när opckså namnet.
4 personer bär namnet som efternamn.
Namnbärarnas medelåålder är 25 år
38 663 mä n stavar sitt namn Gustaf.
7 128 av dessa bär namnet som tilltalsnamn.
Namnbärarnas medelelålder är 39 år

 

*Gsta är en talspråksform av det fornsvenska ärenamnet Gustaf som är sammansatt av folknamnet göt och staf i betydelsen stöd, ledare. Namnet var från början en smeknamnsform för Gustav. Gösta är ett av få mansnamn, som slutar på -a. Annars är nästan alla svenska namn som slutar på -a kvinnonamn.

Det äldsta belägget för namnet i Sverige är från 1482. Gösta var ett vanligt namn de första årtiondena av 1900 taletalet

26 976 män heter Gösta!

Av dessa har 5 398 personer namnet som som tilltalsnamn.

12 kvinnor bär  också namnet!

7 personer bär namnet som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 73 år.

 

Av Kaela - Tisdag 5 juni 07:00


            En mellandag med lägre temperatur sägs det.

Inte utan att det k'nns skönt.
+ 9 grader, lite blåsigtsigt. Men solen hänger med.
 Bo har namnsdag.

Stort 

Idag är det 5 juni och Bo har namnsdag.
Stort grattis till DIG som bär det namnet och till DIG som har födelsedag idag!
Gör en favoritfirardag!

Vi har två officiella temadagar idag:
*Världsmiljödagen*

*Alla vänners dag*

 

 

*Bo är ett fornnordiskt namn som betyder 'bofast'.Män vid namn Bo får ofta smeknamnet Bosse,  endast, använt för män.
Äldsta belägg i Sverige är en runinskrift från 1000-talet, 
87 931 män och 52 184 kvinnor  %4 ab dessa kvinnor anv'nder namnet som tilltaslnamn)i Sverige heter Bo.

Av dessa använder 40 249 personer namnet som tilltalsnamn.
17 perspner bär namnet som efternamn.
Namnbärarnas medelålder är 66 år.Av Kaela - Måndag 4 juni 07:06

 

           

 

 

Lite svalare idag.

+19 grader och tveksam  sol.

Måttlig vind.
Säkert ganska skönt efter gårddagens värmerekord.

Idag är det den 4 juni och Solbritt och Solveig har namnsdag!

Jag gratulerar så hj'rtligt!
DU som har födelsedag idag gratuleras förstås lika varmt!

Önskar er bemärkelsedagsbarn en minnesvärd firardag!

Idag har vi två mycket viktiga officiella temadaga:
*Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression*
*Assistansens dag*

 

 

 

*Solbritt /Sol-Britt är ett ganska nybildat namn med svenskt ursprung.
Det är sammansatt av Sol och Britt som är en kortform av Birgitta.
Namnet har förekommit i Sverige sedan början av 1900-talet men är ovanligt.
Solbritt bärs av 1 061 kvinnir i Sverige.
655 har namnet som tilltalsnamn.
Namnbärarnas medelålder är 70 år.
 609 kvinnor i vårt land heter Sol-Britt.
Av dessa använder 418 namnet som tilltalsnamn.
Även här är namnbörarnas medelålder 70 år.


*Solveig är ett kvinnonamn med norskt ursprung.
Bildat av - "hus", "sal" och -veig vars betydelse är oklar, men enligt vissa tolkningar skulle betyda "den stridande" eller "husets härskarinna".
Namnet har sedan långt tillbaka förekommit i olika varianter i Norge.
Till Sverige kom det på 1800-talwt!
17 406 kvinnor i Sverie heter Solveig.
Av dessa använder 8 896 namnet som tilltalsnamn.
1 man bä r också namnet.
Namnbärarnas medelålder är 71 år.Av Kaela - Söndag 3 juni 08:46

           

Soligt och 31 gradervarmt bjuder Norrköping på idag.

Kanske blir det e varmaste dagen i en lång räcka av varma dagar.

Lite sm¨blåsigt se r det ut att lumma bli, vilket ju bata är  skönt då termometern glöder.Ingemar och Gudmar har namnsdag idag eftersom det är den 

3 juni.

Varmt grattis till er och en änskan om en fin firardag!

Detsamma änsar jag DIG som har födelsedag idag!

 


Idag har vi en officiell temadag:

*Internationella klumpfotsdagen*


 

*Ingemar eller Ingmar är ett fornnordiskt namn som är bildat av namnet Ing och ett ord som betyder 'berömd'. Ing är möjligtvis namnet på en fornnordisk gud.
Samma Ing förekommer också i mansnamn som Inge, Ingvar, Ingemund, Ingvald, Ingolf och Yngve,
samt i kvinnonamn som Ingrid, Ingeborg och Inga.
56 938 män heter Ingemar i vårt land.
Av dessa anbänder 8 000 namnet som t
illtalsnamn.
2 kvinnor bär också namnet.
Namnbärarnas medelålder är 65 år.
*7 025 män i vårt land heter Ingmar.
1 175 av dessa  bär namnet som tilltalsnamn.
2 kvinnor bär också namnet.
31 personer bäär namnet som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 62 år.


*Gudmar är fornsvenskt och bildat av Gud och ett ord som betyder berömd.
Se också Ingemar.
I Sverige finns det 15 män som tilltalasGudmar i vårt land.
)1 personer vär namnet.
Medelåldern är 69 år.

 

Av Kaela - Lördag 2 juni 08:49


     
Vädret under maj månad i stora delar av vårt land - lär nog nästan gå till historien som en av de varmaste majmånaderna i mannaminne.

I Norrköping har varje morgon sedan 5 maj varit solig.

Så också idag!

+25 grader alla redan tidigt på dagen.

Svag vind.

 

Det är den 2 juni idag och det betyder att Rutger och Roger har namnsdag!

Gratulerar hjärtligt er som bär något av de namnen.
Och lika hjärtligt gratulerar jag DIG som har födelsedag idag!

Önskar er em famtastiskt fin firardag!

 

Idfag har vi ingen officiell temadag!

 

*Rutger är ett tyskt namn med samma ursprung somdet nordiska Rodger och det engelska Roger och som är bildat av delordsom betyder ära och spjut.
De senaste åren har en dryg handfull pojkar fått namnet Rutger varje år, men endast någon enstaka av dem får det som tilltalsnamn.
1 194 män i vprt land heter Ruther.

Av dessa använder 242 personer namnet som tilltalsnamn.
4 personer har Rutger som efternamn.

Namnbärarnas medelålder är 59 år

*

 Roger är ett engelskt namn som dök upp i Sverige i slutet av 1700-talet.
I Sverige fanns tidigare ett motsvarande namn Rogher.
Namnet är sammansatt av ord som betyder ära och spjut. Namnet är besläktat med den tyska varianten Rutger. .


Roger var ett modenamn från 1940-talet ända in på 1970-talet men är numera på väg nedför popularitetslistan.
38 242 män i Sverige heter Roger
Av dessa använder 18 901 män namnet som tilltalsnamn.
10 kvinnor bär också namnet!
56 personer br namnet som efternamn.
Namnbärarnas medelålder är 55 år.


Av Kaela - Fredag 1 juni 07:03

 

 Inngen skillnad på vädret idag emot en hel massa morgnar bakåt.
Soligt - +11 grader och svag vind.

Det är även 1 junis gåva till Norrköpingsborna.


*Officiella temadagar har vi två stycken idag:

Mjölkens dag*
*Mobilfria dagen*


Gun och Gunnel har namnsdag och jag säger ett varmt grattis.!

Detsamma säger jag till DIG som fyller år idag.
Gör nu en helt oförglömlig firardag!

G

*Gun eller Gunn är ett namn med norden nordiskt ursprung, bildat av gunnr med betydelsen "strid". I nordisk mytologi var Gunn en av valkyriorna, och omnämns som en av de valkyrior som tillsammans med Rota och Skuld (mytologi) Skuld red ut till slagfälten för att välja ut de krigare som skulle stupa.
*31 065 kvinnor i vårt land heter Gun..
18 016 av dem bär namnet som tilltalsnamn.

1 man bär också namnet.
Dessutom bär 2 personer namnet. som efternamn
t Medeåldern på namnbärarna är 73 år.
*Dessutom finns det 2 138 kvinnor som stavar namnet Gunn.
Av dessa använder1 445 namnet som tilltalsnamn.

74 personer bär namnet som efternamn.
Namnbärarnas medelålder är 76 år.

 


.

*Gunnel är en medeltida kortform av det fornnordiska namnet Gunhild som är bildat av orden gunnr och hild som båda betyder strid. Det äldsta belägget i Sverige är från år 1468. Gunnel har minskat avsevärt i popularitet sedan slutet av 1950-talet, när modevågen avklingade

22 958 bär namnet Gunnel.
Och av dessa använderr 13 633 namnet som tilltalsnamn.
Medelåldern för namnbärarna är 73 år.

 

Av Kaela - Torsdag 31 maj 05:50

              Just nu  - i tidga morgonen är det +13 grader och soligt i Norrköping.

Temoeraturen sägs kunna gå upp emot +25 grader även idag!'
Ganska svag vind!


Idag är det den 31 maj och Petronella oc h Pernilla har namnsdag.
Stort grattis till er!

Och till DIG som fyller år idag!

Önskar er en underbart fin dag att firapå!

 

Två officiella temadagar har vi idag:
*Internationella dagen mot *tobak*
*Parfymfria dagen*

 

*Petronella kommer  från det romerska släktnamnet Petronius. Ett helgon i katolska kyrkan, Petronella, antogs tidigare ha varit aposteln Petrus dotter.
I Sverige finns namnet dokumenterat i Skåne redan på 1100-talet med stavningen Petronilla.
2 087 kvinnor i vårt land bär namnet Petronella.
732 kvinnor använder namnet som tilltalsnamn.
Medelåldern på namnbärarna är 30 år.*Pernilla kommer från det romerska släktnamnet Peronius.

Är en äldre variant är Petronella.
Namnet har använts i Sverige sedan 1500-talet. ... 
Pernilla betyderklippa, alltså trofast och pålitlig, precis som Jesus lärljunge Petrus var.
18 397 kvinnor ibland oss heter Pernilla.
13 151 av dessa använder namnet som tilltalsnamn.
Det finns också 2 män som bär namnet.
Medelåldern på namnbärarna är 42 år.

 

 

Presentation

Fråga mig

144 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Kaela med Blogkeen
Följ Kaela med Bloglovin'

Gästbok

Översätt bloggen

Andras bloggar

Läsvärda bloggar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se